Asociatia de Educatie Civica
The Civic Education Association

Educatie in spiritul valorilor si principiilor democratiei
Despre
Contact


QuestionPro powers business intelligence by providing free customer
satisfaction survey templates.
Scopul şi misiunea

Asociaţiei de Educaţie Civică are ca scop şi misiune promovarea educaţiei în spiritul valorilor şi principiilor democraţiei.

Obiective şi direcţii strategice

Organizarea şi derularea de activităţi educative în cadrul învăţământului formal şi non-formal având ca beneficiari tineri, cadre didactice, părinţi, funcţionari publici, alţi membri ai comunităţii.

Promovarea intereselor profesionale ale cadrelor didactice care activează în domeniul educaţiei civice şi pentru o cetăţenie democratică.

Organizarea şi derularea unor activităţi de formare continuă, de pregătire, perfecţionare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar în domeniu.

Promovarea educaţiei pentru democraţie.

Înfiinţarea pe cont propriu sau în parteneriat cu alte instituţii guvernamentale sau neguvernamentale a unor instituţii de educare şi formare.

Editarea unor publicaţii- reviste, cărţi, broşuri, pliante.

Constituirea unor centre regionale de resurse şi informare în domeniul educaţiei civice.
Contact
Prezentare generală:

Asociaţia de Educaţie Civică a fost constituită legal la începutul anului 2004 de 8 profesori de ştiinţe socio-umane, formatori în domeniul educaţiei civice, cu scopul promovării educaţiei în spiritul valorilor şi principiilor democraţiei. Asociaţia dispune în prezent de o echipă de 40 de formatori de profesori atestaţi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

„Asociaţia de Educaţie Civică” cu abrevierea „A.E.C.” este persoană juridică cu scop nelucrativ şi nepolitic, având caracter profesional-ştiinţific desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu legile române şi prevederile statutului.

Sediul centralal al asociaţiei este în Timişoara. Asociaţia are 8 centre regionale de educaţie civică răspândite în ţară care vă stau la dispoziţie oferindu-vă consultanţa în domeniu şi acces la proiectele pe care le derulăm.


Informatii utile

Contact

Tel: 0720015058
Email: civica@civ.ro, darius@civ.ro
Sediul asociatiei

România,
Timişoara, 300237
judeţul Timiş,
str. Vadul Călugăreni 18, ap. 3
Medii sociale


Facebook